IPA Cross-Border Programme BULGARIA - FYROM
CCI Number 2007CB16IPO0007

Проект: Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ и ISO консултации между Република България и Република Македония

Търговско Промишлена палата - Благоевград

Информация за контакт

 • Post Adress: 2700, Blagoevgrad, Republic Bulgaria
 • Office Adress: st. "T. Aleksandov" 23 fl. 6, Blagoevgrad, Republic Bulgaria
 • Tel./Fax: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Mob.: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Contact person: Adriana Krysteva
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bg

 

Организация на жените - Щип

Информация за контакт

 • Post Adress: ASNOM 17, 2000, Stip, Republic Macedonia
 • Office Adress: Josif Kovacev BB, Narodna Tehnika building, 2nd floor
  2000 Stip, Republic Macedonia
 • Tel./Fax: +389 32 608 771
 • Mob.: +389 78 208 191
 • Contact person: Natasha Iceva
 • E-mail: ozstip@t-home.mk

 

Този уебсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз, IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007.BG - MK Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Търговско-промишлена Палата - Благоеград.
Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕС или управляващия орган на програмата. Проектът се реализира с финансовата помощ на Европейския Съюз, Програма за трансгранично сътрудничество BG - MK 2007 – 2013, Инструмент за предприсъединителна помощ.