IPA Cross-Border Programme BULGARIA - FYROM
CCI Number 2007CB16IPO0007

Проект: Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез употребата на ИКТ и ISO консултации между Република България и Република Македония

За проект: FRESH.AIR 2

Настоящото предложение осигурява устойчивост на предходния успешно реализиран проект: "Fresh air" в съответствие с общата стратегическа цел на настоящата програма-устойчиво развитие на граничния регион, по-специално в областта на туризма, за да се осигури икономически ръстh.Чрез безплатни консултации по ISO за МСП в областта на туризма, които не могат да си го позволят в този момент и чрез организиране на обучение за насърчаване на семейния туристически бизнес чрез използване на ИКТ за тези, които вече имат такъв и за тези, които планират разработване на такъв, проектът ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на трансграничния регион и следователно за насърчаване на социалната кохезия.По време на семинари / панаири на туристическите организации ще бъдат научени на добри практики на успешен бизнес с цел разработване на привлекателността и качеството на живот в трансграничния регион.

Повече за проекта :
Consulting

Мотивационен център

В тази секция на сайта може да задaдете Вашите въпроси за използването на ИКТ и ИСО в туризма, към нашите консултанти Към мотивационния център →

Travel Guide

Туристически гид

Това е туристически гид направен в рамиките на проект FRESH AIR. В него може да намерите информация за общини и градове от региона на проекта и много друга полезна туристическа информация...Към турситически гид →

Old Project's site Fresh Air

Стария проектен сайт - FRESH AIR

Това е проектни сайт създаден по проект FRESH AIR. Към www.freshair-ipa.eu →

Goto Old mobile Fresh Air

Старата мобилна версия на FRESH AIR

Това е старата мобилна версия на сайта създаден по проект проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония" Към старата мобилна версия →

Nespapers

Информационен бюлетин

В тази секция на сайта може да намери изданията на информациони бюлетин издаван в рамките на проект FRESH.AIR 2 Прочети повече →

Project's Activities

Виртуален панаир

Тази част от сайта е организирана като виртуален панаир на фирми и организаци, към проектния сайт FRESH.AIR 2 Прочети повече →

Форум по проекта

В рамките на проектния сайт има изграден форум. Официални език на форума е английски.

Към форума :

Този уебсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз, IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007.BG - MK Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Търговско-промишлена Палата - Благоеград.
Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕС или управляващия орган на програмата. Проектът се реализира с финансовата помощ на Европейския Съюз, Програма за трансгранично сътрудничество BG - MK 2007 – 2013, Инструмент за предприсъединителна помощ.