IPA Cross-Border Programme BULGARIA - FYROM
CCI Number 2007CB16IPO0007

Проект: Промовирање на селскиот и планинскиот туризам преку употребата на ИКТ и ISO консултации помеѓу Република Бугарија и Република Македонија

За проектот: FRESH.AIR 2

Овој предлог обезбедува отпорност на претходниот успешно реализиран проект: " Fresh air " во согласност со општата стратешка цел на оваа програма- одржлив развој на пограничниот регион , особено во областа на туризмот , за да се обезбеди економски ръстh.Чрез бесплатни консултации по ISO за МСП во областа на туризмот , кои не можат да си го дозволат во овој момент и преку организирање на обука за промовирање на семејниот туристички бизнис преку користење на ИКТ за оние кои веќе имаат таков и за оние кои планираат развој на таков , проектот ќе доведе до зголемување на конкурентноста на прекуграничниот регион и затоа за промовирање на социјалната кохезия.По време на семинари / саеми на туристичките организации ќе бидат научени на добри практики на успешен бизнис со цел развој на атрактивноста и квалитетот на живот во прекуграничниот регион .

Повеќе за проектот :
Consulting

Мотивациски центар

Во оваа секција на сајтот може да поставите вашите прашања за употребата на ИКТ и ИСО во туризмот, кон нашите консултанти Кон мотивационо центар →

Travel Guide

Туритически Водич

Тоа е Туритически Водич, дел од сајтот www.freshair-ipa.eu на проект: FRESH AIR. Во него може да најдете информации за општините и градовите од регионот на проектот и многу други корисни туристички информации ...Туритически Водич →

Old Project's site Fresh Air

Стариот проектен сајт - FRESH AIR

Тоа е проектни сајт создаден по проект FRESH AIR. www.freshair-ipa.eu →

Goto Old mobile Fresh Air

Старата мобилната верзија на FRESH AIR

Ова е старата мобилната верзија на сајтот создаден по проект проект "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија" Кон старата мобилна верзија →

Nespapers

Информативен Билтен

Во оваа секција на сајтот може да најде изданијата на информациони билтен издаден во рамките на проектот FRESH.AIR 2 Прочитај повеќе →

Project's Activities

Виртуелен саем

Овој дел од сајтот е организирана како виртуелен саем на компании и организации кон проектниот сајт FRESH.AIR 2 Прочитај повеќе →

Форум за проектот

Во рамките на проектниот сајт има изграден форум. Официјални јазик на форумот е англиски.

Форум за проектот :

Овој веб сајт е изработен со финансиска поддршка на Европската унија, IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007.BG - MK Ставовите изразени во него се на одговорност на Трговско-индустриска Комора - Благоевград.
Документот на ниту еден начин не го одразува официјалниот став на ЕУ. Проектот се реализира со финансиската помош на Европската Унија, Програма за прекугранична соработка BG - MK 2007 – 2013, Инструмент за претпристапна помош.